Fakta

Op mod 60.000 personer har siden 1948 været udsendt for Danmark. Se note.

27.520 soldater har været udsendt fra 1992-2012 og 65 udsendte har mistet livet og 225 udsendte er blevet såret. Se note.

11.000 udsendte i Gaza (1956-66) og 23.000 udsendte på Cypern (1964-92). 8.044 udsendte i UNPROFOR (1992-95). 7.870 udsendte i Irak (2003-07) og 11.392 udsendte i Afghanistan (2002-21). Se note.

4 danske soldater død ifm. UNPROFOR (det tidligere Jugoslavien/Balkan) udsendelsen og totalt døde 8 udsendte på Balkan. På senere udsendelser (især under NATO ledelse) har dødsfaldet været højere og især Afganistan har kostet mange liv (43 døde).

Andel med psykiske lidelser blandt dansk UNPROFOR veteraner er 16%. Det skal ses i relief til 13,7% på efterfølgende udsendelser såsom Irak og Afghanistan. Forsvaret oplyser, at kun 10% udvikler PTSD efter en udsendelse.

Danske veteraner fra UNPROFOR udgør ca. 52% af selvmord blandt alle danske veteraner. Mere end 200 soldater, som var udsendt til Kroatien, har begået selvmord. Veterancentret vurdere, at veteraner ikke har en større risiko for selvmord, hvis der ses bort fra Kroatienveteranerne.

Sammenlignet med veteraner fra krigene i Afghanistan og Irak er Balkan-veteranerne markant overrepræsenteret i statistikkerne over selvmord, PTSD, hjemløshed og misbrug.

I USA begår 22 veteraner selvmord hver dag og de står for 18 pct. af selvmordene i USA. USA har mistet flere Afganistan veteraner til selvmord end til selve krigen i Afghanistan.

Missioner før UNPROFOR var typisk “UN peacekeeping forces”, hvor UNPROFOR var “UN protection forces” og efterfølgende har typisk været NATO ledet enheder (Irak og Afghanistan). Mandatet fra UNPROFOR er ikke siden blevet anvendt.

Kammeratstøtten (nu Veteranstøtten) udspringer fra de danske UNPROFOR veteraner, imens De Blå Baretter udspringer af veteraner fra missionen i Gaza. Begge dele ligger i dag sammen i Danmarks Veteraner som De Blå Baretter kom til at hedde i 2016.

AES anerkendt 74 % af de anmeldte veteransager. Det skal ses i forhold til at de afviser 60% af almindelige civile sager.

Politikere, Forsvaret og AES kræver forekomst af en livstruende begivenhed for at stille diagnosen PTSD. Amerikanske veteraner har fået anerkendt PTSD ved synet af en massegrav eller en 12 års dreng lænket til en seng for seksuel misbrug.

PTSD mentabel. Let PTSD 10%, Moderat PTSD 15%, Middelsvær PTSD 20%, Svær PTSD 25%, Svær PTSD kombineret med anden psykisk lidelse 35%.

Note: Tallene kan afspejler alle typer danske udsendte personer såsom FN styrker, FN observatører, Special styrker, EU monitorer, NATO soldater og politi. Ligeledes er der forskel på antal udsendelser og antal unikke udsendte. Forsvarets Personale Styrelse (FPS) om antal udsendte https://www.forpers.dk/da/hr-i-tal/antal-udsendte/

Oplysningerne er indsamlet efter bedste evne fra en lang række forskellige kilder. Hvis du har oplysninger som kan forbedre denne side bedes du kontakte os.