Ledelse

Bestyrelsen
Formand: Peder L. Pedersen
Bestyrelsesmedlem: Ole Bielefeldt
Bestyrelsesmedlem: Alexander Didriksen (Web/Facebook/Veteranportal)
Kasserer: Ann Kirstine N. Nejrup
Bestyrelsessuppleant: Jens Chr. Nielsen
Revision
Revisor: Tommy Bruun Andreasen
Revisorsuppleant: Villy Hove

Årshjul for bestyrelsen i Veteran Café Nordvest

Udvalg
Aktivitetsudvalg: Peder L. Pedersen.
Værtsansvarlig: Peder L. Pedersen.
Fonde & Sponsorudvalg (efter behov): Alexander Didriksen, Ole Bielefeldt og Villy Hove.
Julebingo: P. L. Pedersen og Bente Justesen