Veteraner pr. kommune

836 Holstebro
679 Herning
266 Ikast-Brande
221 Ringkøbing-Skjern
154 Struer
80 Lemvig
2.236 Veteraner i Nordvestjyllandd pr. juni 2019 og vokser samlet med over 100 veteraner om året.

Det landsdækkende billede over udsendte veteraner – oplysninger fra Forsvaret.

Der har i perioden fra 1992-2018 været udsendt 32.953 soldater, der tilsammen har haft 77.163 udsendelser. Hvis man tæller veteraner med fra før 1992, har der siden 1948 været udsendt op mod 60.000 danske veteraner.

En veteran er en person, der har været udsendt i mindst én international mission i mere end 28 sammenhængende dage under Forsvarsministeriets område. Personen er veteran uanset, om vedkommende stadig er i Forsvaret eller det civile.

Som det fremgår af grafen, har alle kommuner en jævn tilvækst af veteraner. Det er samtidigt tydeligt, at garnisonsbyen Holstebro har en meget høj vækst af nye veteraner i 2019.