Retningslinjer

1. Ledelse:

Bestyrelsen består af 5 personer i græsrodsbevægelsen med navn Veteran Cafe Nordvest. En formand, en kasserer, en næstformand og et bestyrelsesmedlem der samtidig er sekretær, samt et bestyrelsesmedlem. Denne bestyrelse vælges blandt organisationens veteraner – normalt hvert andet år.

2. Formål:

Formålet er at skabe sociale rammer, være et frirum, et mødested for veteraner og pårørende, hvor veteraner uanset, hvor og med hvilken organisation, de har været udsendt, skal kunne møde ligestillede, til styrke for fællesskab, trivsel og samarbejde blandt veteraner.
Støtte skadede veteraner, så deres trivsel og velvære i hverdagen forbedres, herunder skal veteraner med psykiske og/eller fysiske mén kunne deltage i fællesskabet i større udstrækning end i dag, for at få en mere optimal hverdag.
Udbrede kendskabet til Veteran Café Nordvests arbejde til gavn for alle veteraner.   Desuden skal veteranen kunne få rådgivning og vejledning til løsning af problemer  m.m. samt at rådgivere fra Veterancentret i Ringsted lejlighedsvis vil være til stede i Veteran Cafeens åbningstider.
Veteran Café Nordvest holder åben 1700 – 2000 hver anden onsdag i de lige uger.(Værter på Veteran Café Nordvest skal underskrive en lovpligtig børneattest samt en tavshedspligtserklæring

3. Målgruppe:

Er veteraner og deres pårørende, definitionen på en ”Veteran”: Ved en veteran forstås en person, der – som enkeltperson eller i en enhed – har været udsendt af den Danske Stat i mindst én international mission. Veteranen kan fortsat være ansat i forsvaret eller anden myndighed, men også være overgået til det civile uddannelsessystem, arbejdsmarked eller andet.
Veteran Cafe Nordvest vil udover Holstebro Kommune også henvende sig til Struer, Lemvig, Ringkøbing – Skjern, Herning og Ikast – Brande kommuner, så antallet vil nå 1731 veteraner og dertil kommer deres pårørende.
Alle veteraner er yderst velkomne i Veteran Cafe Nordvest. Veteranerne vil være repræsentanter fra Forsvaret, Hjemmeværnet, Politi, Beredskabsstyrelsen, Nødhjælpschauffører, Sundhedsvæsnet, Kirkeministeriet, Udenrigsministeriet med flere.

4. Medlemskab:

Jf. målgruppen vil der ikke blive krævet medlemskab.

Information

Caféen blev stiftet af Villy Hove i 2016.